Doorgaan naar artikel

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van het bedrijf MrShoe.eu

§1 Toepasselijkheid op ondernemers en definitie van termen

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in de versie die geldig is op het moment van de bestelling.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven (§ 13 BGB).

§2 Totstandkoming van een contract, opslag van de contracttekst

(1) Voor bestellingen via onze internetwinkel http://www.mrshoe.eu gelden de volgende regels voor het sluiten van het contract.

(2) In het geval van het sluiten van het contract wordt het contract geleverd met:

MrShoe.eu
Mauritius van den Nouwland
Forstheider Str. 47
D-52134 Herzogenrath
Registratie nummer
Register rechtbank

concludeerde.

(3) De presentatie van de goederen in onze internetwinkel vormt van onze kant geen juridisch bindend contractaanbod, maar is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

De aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk of in tekstvorm of door verzending van de bestelde goederen binnen één week. Na het vruchteloos verstrijken van deze termijn wordt het aanbod geacht te zijn afgewezen.

(4) Na ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel zijn de volgende bepalingen van toepassing: De consument doet een bindend aanbod tot het aangaan van een contract door de bestelprocedure in onze internetwinkel met succes af te ronden.

De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

1) Selectie van de gewenste goederen
2) Bevestiging door op de knoppen "toevoegen aan winkelwagen" te klikken
3) het controleren van de gegevens in het winkelwagentje
4) op de knop "afrekenen" drukken
5) Log in op de internetwinkel na registratie en invoer van de inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord).
6) Controleren of corrigeren van de ingevoerde gegevens.
7) Bindend indienen van de bestelling door op de knop "bestellen met kosten" of "kopen" te klikken.

Vóór de bindende bestelling kan de consument, na controle van zijn gegevens, terugkeren naar de internetpagina waarop de gegevens van de klant zijn vastgelegd en invoerfouten corrigeren of het bestelproces annuleren door de internetbrowser te sluiten door op de knop "Terug" te drukken in de door hem gebruikte internetbrowser. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling direct door middel van een automatisch gegenereerde e-mail (bevestiging van ontvangst). Dit houdt geen aanvaarding van het aanbod in. De aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk, in tekstvorm of door verzending van de bestelde goederen binnen één week.

(5) Opslag van de contracttekst bij bestellingen via onze internetwinkel: Wij sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de algemene voorwaarden ook op elk moment bekijken op http://www.beispielshop-online.de/agb.html. Om veiligheidsredenen zijn uw bestelgegevens niet meer toegankelijk via internet.

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten. Daarnaast zijn er eventuele verzendkosten.

(2) De consument heeft de mogelijkheid tot vooruitbetaling, PayPal, creditcard (Visa).

(3) Als de consument heeft gekozen voor vooruitbetaling, verplicht hij zich de aankoopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.

§4 Levering

(1) Tenzij wij in de productbeschrijving duidelijk anders hebben vermeld, zijn alle door ons aangeboden artikelen gereed voor onmiddellijke verzending. In dit geval zal de levering uiterlijk binnen 5 werkdagen plaatsvinden. Bij vooruitbetaling begint de leveringstermijn op de dag na de betalingsopdracht aan de bank die verantwoordelijk is voor de overboeking en voor alle andere betaalmethoden op de dag na het sluiten van het contract. Indien de termijn valt op een zaterdag, zondag of feestdag op de plaats van levering, loopt de termijn af op de eerstvolgende werkdag.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel gaat niet over op de koper totdat het artikel aan de koper is overhandigd, zelfs in het geval van een verkoop per verzending.

§5 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden de eigendom van de goederen voor totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

************************************************** **************************************************
§6 Herroepingsrecht van de klant als consument:

Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben recht op herroeping volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

Annuleringsvoorwaarden


Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:
MrShoe.eu
Mauritius van den Nouwland
Forstheider Str. 47
D-52134 Herzogenrath
e-mail hallo@mrshoe.eu
door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, dit is echter niet verplicht.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere manier van levering hebt gekozen dan de meest gunstige standaardlevering die door ons wordt aangeboden ), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u door deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

************************************************** **************************************************
§7 Annuleringsformulier

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
Tot :
MrShoe.eu
Mauritius van den Nouwland
Forstheider Str. 47
D-52134 Herzogenrath
E-mail hallo@mrshoe.eu

Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

________________________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument(en)

________________________________________________________________

Adres consument(en)


________________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren communicatie)

__________________

Datum

__________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§8 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

§9 Contracttaal

De contracttaal is uitsluitend Duits.


Status van de AV okt.2022

Sluiten (esc)

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op uw volgende paar handgemaakte schoenen

Leeftijds verificatie

Door op Enter te klikken, bevestigt u dat u oud genoeg bent om alcohol te consumeren.