Doorgaan naar artikel

Privacy

Algemene kennisgeving en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke entiteit

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Mauritius van den Nouwland
MrShoe.eu
Forstheiderstraat 47
52134 HerzogenrathDe verantwoordelijke beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, contactgegevens of iets dergelijks).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Een intrekking van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Voor de herroeping is een informele mededeling per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in het geval van een schending van de gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de staatscommissaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link geeft een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan derden te laten overhandigen. De gegevens worden verstrekt in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, hun ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkeren of verwijderen van deze gegevens. In dit verband en ook voor verdere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden die in het colofon worden vermeld.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als sitebeheerder stuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotsymbool in de browserregel.

Server logbestanden

In serverlogbestanden verzamelt en slaat de provider van de website automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Bezochte pagina op ons domein
Datum en tijd van het serververzoek
Browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
IP adres
Er vindt geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen plaats. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 (1) verlicht. b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor de aankoop en verzending van goederen

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders of logistieke bedrijven zijn. Een verdere overdracht van gegevens vindt niet of alleen plaats als u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Grondslag voor gegevensverwerking is art. 6 (1) verlicht. b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Registratie op deze website

Om bepaalde functies te gebruiken, kunt u zich registreren op onze website. De verzonden gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst. Verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, informeren wij u per e-mail. De e-mail wordt verzonden naar het adres dat tijdens de registratie is opgegeven.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). Een intrekking van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Voor de herroeping is een informele mededeling per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

We bewaren de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld voor de periode dat u op onze website bent geregistreerd. Uw gegevens worden verwijderd als u uw registratie annuleert. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Contact Formulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, worden opgeslagen, inclusief uw contactgegevens, om uw aanvraag te kunnen verwerken of beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). Een intrekking van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Voor de herroeping is een informele mededeling per e-mail voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerkingen die zijn uitgevoerd tot de intrekking, blijft onaangetast door de intrekking.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of er geen noodzaak meer is om ze op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Nieuwsbrief gegevens

Voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben we een e-mailadres van je nodig. Verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en u moet akkoord gaan met het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

De gegevens die tijdens de nieuwsbriefregistratie worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). Een intrekking van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail of u afmelden via de "uitschrijven"-link in de nieuwsbrief voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement op te zetten, worden bij uitschrijving verwijderd. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

YouTube

Voor de integratie en weergave van video-inhoud maakt onze website gebruik van plug-ins van YouTube. De aanbieder van het videoportaal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde YouTube-plug-in wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. YouTube leert daardoor welke van onze pagina's u hebt bezocht.

YouTube kan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen als u bent ingelogd op uw YouTube-account. Door vooraf uit te loggen heeft u de mogelijkheid dit te voorkomen.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 verlicht. f DSGVO.

Details over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden na het einde van uw browsersessie vanzelf verwijderd. Andere cookies daarentegen blijven op uw eindapparaat staan ​​totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen worden geconfigureerd om cookies automatisch te verwijderen wanneer u het programma sluit. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

Het plaatsen van cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagen), is gebaseerd op art. 6 (1) verlicht. f DSGVO. Als beheerder van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies worden ingesteld (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze apart behandeld in dit privacybeleid.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en die een analyse van het websitegebruik mogelijk maken. Door middel van cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. De server bevindt zich meestal in de VS.

De instelling van Google Analytics-cookies is gebaseerd op art. 6 (1) verlicht. f DSGVO. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en, indien nodig, reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkapt voordat het naar de VS wordt verzonden. In uitzonderlijke gevallen kan Google het volledige IP-adres naar een server in de VS sturen en daar inkorten. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plug-in

Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Als gevolg hiervan kunnen sommige functies van onze website echter beperkt zijn. Evenzo kunt u het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw websitegebruik, inclusief uw IP-adres, en de daaropvolgende verwerking door Google voorkomen. Dit is mogelijk door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website verhindert: Google Analytics uitschakelen.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten.

Demografische kenmerken met Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen te verbieden, zoals uitgelegd in het item "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

PayPal

Onze website maakt betaling via PayPal mogelijk. De aanbieder van de betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Wanneer u met PayPal betaalt, worden de betalingsgegevens die u invoert doorgegeven aan PayPal.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 par. 1 verlicht. a DSGVO (toestemming) en Art. 6 par. 1 verlicht. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). Een intrekking van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Gegevensverwerkingen in het verleden blijven van kracht in het geval van een intrekking.

Klarna

Onze website maakt betaling via Klarna mogelijk. De betalingsdienstaanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Bij het betalen met Klarna (Klarna kassa-oplossing) verzamelt Klarna verschillende persoonsgegevens van u. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Klarna op: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna gebruikt cookies om de betaaloplossing van Klarna te optimaliseren. Deze optimalisatie vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 (1) verlicht. f DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Cookies van Klarna blijven op uw eindapparaat staan ​​totdat u ze verwijdert. Details over het gebruik van Klarna-cookies zijn te vinden op: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

De overdracht van uw gegevens aan Klarna is gebaseerd op art. 6 par. 1 verlicht. a DSGVO (toestemming) en Art. 6 par. 1 verlicht. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). Een intrekking van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Gegevensverwerkingen in het verleden blijven van kracht in het geval van een intrekking.

Sofortüberweisung

Onze website maakt betaling via "Sofortüberweisung" mogelijk. De aanbieder van de betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Met behulp van de "Sofortüberweisung"-procedure ontvangen we in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk aan onze verplichtingen beginnen.

Bij betaling via "Sofortüberweisung" worden uw pincode en TAN doorgegeven aan Sofort GmbH. De betalingsprovider logt vervolgens in op uw online bankrekening, controleert automatisch uw rekeningsaldo en voert de overboeking uit. Dit wordt gevolgd door een onmiddellijke transactiebevestiging. Ook uw omzet, de kredietlimiet van uw roodstand en het bestaan ​​van andere rekeningen en hun saldo worden na het inloggen automatisch gecontroleerd.

Naast PIN en TAN omvat de overdracht aan Sofort GmbH ook betalingsgegevens en persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens omvatten voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en, indien nodig, andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Deze gegevensoverdracht is nodig om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en fraudepogingen te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH is gebaseerd op art. 6 par. 1 verlicht. a DSGVO (toestemming) en Art. 6 par. 1 verlicht. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). Een intrekking van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Gegevensverwerkingen in het verleden blijven van kracht in het geval van een intrekking.

Details over betaling met Sofortüberweisung zijn te vinden op: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Google AdWords en Google Conversies bijhouden

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

AdWords is een online advertentieprogramma. Als onderdeel van het online advertentieprogramma werken we met conversietracking. Na een klik op een door Google geplaatste advertentie wordt een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Aan de cookie kunnen Google en wij herkennen dat je op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze website.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. AdWords-klanten leren hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar pagina's met een tag voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. In dit geval moet de conversiecookie worden gedeactiveerd in de gebruikersinstellingen van de browser. Op deze manier zal er ook geen opname zijn in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op art. 6 (1) verlicht. f DSGVO. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze advertenties te optimaliseren.

Details over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Met een moderne webbrowser kunt u de instelling van cookies controleren, beperken of uitschakelen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

Bron: privacyconfigurator van mein-datenschutzbeauftragter.de

Sluiten (esc)

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op uw volgende paar handgemaakte schoenen

Leeftijds verificatie

Door op Enter te klikken, bevestigt u dat u oud genoeg bent om alcohol te consumeren.